IN®INIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ©KOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail: iposs@iposs.sk