INŽINIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail : iposs@iposs.sk
Inžiniersko-projektová organizácia školských stavieb, a.s. Bratislava je projektová a inžinierska spoločnosť, ktorá vyhotovuje koncepcie, štúdie, dokumentácie pre územné konanie, projekty stavieb pre stavebné povolenie, projekty pre realizáciu stavieb a projekty skutočného prevedenia stavieb a zabezpečuje všetky výkony inžinierskej činnosti od zabezpečenia vstupných podkladov, cez územné konanie, stavebné konanie, zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu, až po záverečné práce pri dokončení stavieb. Firma pôsobí v právnej forme akciovej spoločnosti od roku 1992. Využíva mnohoročné skúsenosti a poznatky firmy rovnakého mena založenej pôvodne v roku 1968 a odborný potenciál pracovníkov s dlhoročnou odbornou praxou v oblasti projektovania v profesnej skladbe: architektúra, stavebné konštrukcie, statika, technológia, zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika a klimatizácia, silnoprúd a slaboprúd, meranie a regulácia, cesty a terénne úpravy, stavebná fyzika, požiarna ochrana, organizácia výstavby, inžinierska činnost.


Stanovy iposs, a.s.