ADMINISTRATÍVNE A PREVÁDZKOVÉ PRIESTORY
NA PREDAJ A PRENÁJOMAREÁL IPO ŠS, A.S.
STARÉ GRUNTY 61, KARLOVA VES, BRATISLAVA