INŽINIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail : iposs@iposs.sk
TESCO - NITRA - Ing.arch. J. Fecanin, Ing.arch. H. Kupec, Ing.arch. J. Uličný 1999
-TESCO v Nitre je prvý zo siete Hypermarketov postavených na Slovensku v priebehu posledných rokov. Stavba - železobetonový skelet s ľahkým opláštením - bola realizovaná na pozemku bývalého cukrovaru. Výstavbu komplikovali zložité majetkoprávne pomery, ťažké podmienky zakladania - na pilótach, boli potrebné rozsiahle demolačné práce starých objektov a infraštruktúry, bolo potrebné zavážať a konsolidovať prírodné usadzovacie nádrže pod dnešným parkoviskom atd.