INŽINIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail : iposs@iposs.sk
Slovenský veslársky klub - Bratislava - J. Fecanin, H. Kupec, Š.Polakovič 1993
Budova Slovenského veslárskeho klubu bola postavená začiatkom 30 rokov podľa návrhu architekta Emila Belluša v duchu MoMo. V priebehu rokov bola viackrát nevhodne prestavovaná a devastovaná rôznymi užívatelmi. Na prelome 80 a 90 rokov bola budova vrátená SVK a následne rekonštruovaná. Bol jej prinavrátený pôvodný charakter a popri pôvodnej vnesená nová funkcia - reštaurácia Aušpic