IN®INIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ©KOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail : iposs@iposs.sk
VILA SLAVÍN - Ing.arch. H. Kupec, Ing.arch. J. Uličný, Ing.arch. J. Fecanin 2000
Nadątandardné byty v exponovanej lokalite pod Slavínom. Mimoriadne »aľké zakladanie spojené so zabezpečením svahu. Budova je postavená v prudkom svahu s výhµadom na mesto