INŽINIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail : iposs@iposs.sk
Centrálny distribučný sklad - Šamorín - J. Fecanin, H. Kupec, J. Uličný, Z. Czovek 98
Riešenie uvažovalo so skĺbením dvoch funkcií: výrobou zmrzlinových krémov a následne s centrálnym chladiarenským distribučným skladom pre celé Slovensko. Projekt sa nakoniec realizoval v menšom rozsahu a v inej lokalite.