INŽINIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail : iposs@iposs.sk
Polyfunkčný dom - Bratislava -Rača - Ing.arch. T. Majláth, Ing.arch. J. Fecanin 2000
Polyfunkčný dom - Bratislava Hečkova Rekonštrukcia pôvodne experimentálneho obytného domu s pôvodne aluminiovýn obvodovým plášťom. Široká škála bytov rôznych kategórií - dispozičné riešenia bytov limitované a predeterminované existujúcim železobetonovým skeletom. Autor architektonického riešenia budovy - Ing arch. Majlath.