INŽINIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail : iposs@iposs.sk
Rekonštrukcia objektu-Panská 27 - Ing.arch. M. Záhorský 1998
Keglevičov barokový palác na Panskej ulici v Bratislave sa nachádza v štátnej mestskej pamiatkovej rezervácii a je v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok. V rámci rekonštrukcie boli vymenené stropy, krov, všetky výplne otvorov, omietky a krytina. Novou náplňou objektu bolo získané 1600 m2 úžitkovej plochy pre administratívu, obchodné a reštauračné priestory. Projekt 1997 Rekonštrukcia 1998