INŽINIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail : iposs@iposs.sk
ALGIDA - Dolný Moštenec - Ing.arch. J. Fecanin, Ing.arch. H. Kupec, Ing.arch. J. Uličný, Z. Czovek 2000
Algida -UNILEVER - výrobňa zmrzlinových krémov 1999/2000 Výrobňa zmrzlinových krémov v Dolnom Moštenci je rekonštrukciou mraziarne ovocia. Adaptácia na nové účely bola mimoriadne náročná z pohľadu konštrukcie, technológie ako aj podmienok stavby. Jedná sa o kombináciu potravinárskej výroby mrazených krémov ALGIDA s distribučnými mraziarenskými skladmi s vysokou náročnosťou na chladiarenskú a potravinársku technológiu Ttáto stavba bola realizovaná v priebehu zimných mesiacov.