INŽINIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail : iposs@iposs.sk
Kultúrny inštitút Maďarskej republiky - Ing.arch. J. Uličný 1997
- Objekt na Palisádach 54 ako súčasť zástavby chráneného územia pamiatkovej zóny CMO je štátom chránenou kultúrnou pamiatkou. Funkcia pôvodne obytného domu sa rekonštrukciou zmenila pre potreby Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky. Na jednotlivých podlažiach sú rozmiestnené kultúrno-spoločenské priestory (výstavná sieň, knižnica, čitáreň, prednášková polyfunkčná sála, priestor pre možnosť občerstvenia), priestory administratívne, skladové a ubytovacie.