INŽINIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail : iposs@iposs.sk
LUCAS SEI - Topoľčany - Ing.arch. J. Fecanin, Ing.arch. H. Kupec, Ing.arch. J. Uličný 1998
-Výrobná hala Lucas SEI bola naprojektovaná a postavená pre britského investora na slovenské pomery v rekordnom čase - 9 mesiacov v ťažkých zakladacích podmienkach a v zimnom období. Jedná sa o ľahkú oceľovú konštrukciu v systéme HARD založenú na pilótach v bývalom koryte rieky Nitra - a zároveň skládke komunálneho odpadu