INŽINIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail : iposs@iposs.sk
Johnson Controls - Ing.arch. J. Fecanin, Ing.arch. H. Kupec, Ing.arch. J. Uličný, Z. Czovek 1999
Projekt montážnej haly pre výrobu automobilových sedadiel. Veľkorozponová trojloďová oceľová konštrukcia o rozpone 3 x 24 m . V rámci haly je riešená skladová a výrobná časť. Na výrobnú časť nadväzuje administratívna a sociálna časť.