IN®INIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ©KOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail : iposs@iposs.sk
ISTROCONTI - Bratislava - Ing.arch. H. Kupec, Ing.arch. J. Uličný, Ing.arch. Z. Czovek 1999
Objekt polyfunkčného domu je situovaný v stavebnej prieluke uličnej zástavby v tesnej blízkosti električkovej trate v smere ulíc ©tefanovičova - Starohorská. Projekt je pred realizáciou.