INŽINIERSKO-PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÝCH STAVIEB a.s.
Staré Grunty 61, 84101 Bratislava, tel. (+421-7) 654 23 839, fax (+421-7) 654 29 322, e-mail : iposs@iposs.sk
INCHEBA -Bratislava - H. Kupec, J. Uličný, J. Fecanin, D. Krampl 1997
Súťaž na rozšírenie jestvujúcich výstavných priestorov kongresového a výstavného centra.